Restaurování - Jižní Čechy, Český Krumlov

Rekonstrukce historických staveb vyžadují citlivá řešení korespondující s významem této zástavby. Aby střecha i nadále zůstala významným prvkem kulturní krajiny, musí být restaurována citlivě a hlavně kvalifikovaně. Restaurování zahrnuje souhrn prací, které pomáhají renovovat a zachovat původní ráz střechy a tím i celé budovy. Restauratéři disponují potřebnými znalostmi konkrétní historické situace a své práce provádějí s vědomím toho, co hodnotného je potřeba na střeše zachovat. Významné jsou například komíny, vikýře, mezi další architektonické prvky, které podobu střechy spoluvytváří, patří atiky, štíty, nadstřešní altány, věžičky aj. K pocitu autenticity také přispívá patina, která má významnou estetickou hodnotu. Proto je důležité rovněž snažit se patinu při restaurování střech zachovat. Je-li to možné, jsou pro zachování historické hodnoty střech používány při renovaci materiály, ze kterých vznikaly.

Restaurování střech Český Krumlov – jižní Čechy

Chystáte se restaurovat střechu? Obraťte se na zkušené profesionály. V naší firmě Restaurování TOMI, disponujeme potřebnými řemesly, která se střechou souvisí, díky čemuž jsme schopni provádět renovace střech. Zajišťujeme restaurování střech na historických budovách, s cílem navrátit jim původní krásu. Zajistíme kompletní rekonstrukce a opravy historických střech. V této oblasti máme potřebné zkušenosti získané při realizaci řady historických budov. Při práci klademe důraz na respektování originální projektové dokumentace, použití tradičních postupů a materiálů, zachování historického rázu stavby. Při opravách historických konstrukcí je také třeba zvolit vždy správný postup. U rekonstrukcí dodržujeme přísná pravidla na zachování původního rázu střechy. Restaurování střechy u historických objektů je vždy velmi náročné, ale výsledek stojí zato.

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně restaurování nás neváhejte nezávazně kontaktovat.