Restaurování budov historických staveb

U mnohých historických staveb je dodnes střecha vyvrcholením architektury. Dochované stavby jsou dokladem o vysokých estetických nárocích, jež byly v minulosti na střešní partie kladeny. Zatímco ochranná technická funkce střech je v současnosti všeobecně uznávána a akceptována, jejich úloha ve vnějším výrazu staveb bývá často podceňována. Tradiční krytiny bývají často zaměňovány za méně vhodné, nebo neadekvátní náhražky. Dostatečná pozornost nebývá věnována ani dochovaným nadstřešním prvkům, jako jsou komínové hlavice, vikýře, římsy atd.

Postup restaurování

Při restaurování střech je potřeba především uplatňovat co největší snahu o zachování autenticity, materiálu i vzhledu. Při restaurování střechy na historické budově je třeba vedle technických vlastností krytiny dbát na to, aby vhodně doplňovala charakteristické prvky domu. Před počátkem restaurování je potřeba provést kvalitní průzkum střešní konstrukce a analyzovat viditelné i skryté poruchy, jejich příčiny a stanovit postup rekonstrukce.

Restaurování dává přednost opravě, nebo částečné výměně dochované krytiny, před výměnou úplnou. Jde-li o některý ze starších druhů krytiny, je dílčí oprava jednoznačně vhodnější. Oprava krytiny je také hospodárnějším řešením než její celková výměna. Dílčí oprava rovněž představuje menší finanční zátěž, ovšem klade větší nároky na zručnost pokrývače. Obnova, rekonstrukce, nebo oprava, musí odpovídat dnešním platným normám, zákonům a vyhláškám. Při výměně, nebo opravě, je potřeba postupovat zodpovědně a systematicky. Každý dům je jiný, a proto rozdílné předpoklady vyžadují individuální přístup k restaurování střechy.

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně izolace střech nás neváhejte nezávazně kontaktovat.